الشـاعـر عطـا سـليـمـان رموني

 

أضيفت في 20-04-2017


يسيئون غيظاً على المصطفى

******

يُـسـيـئـونَ غَـيـظاً عَـلى المُصطَفى

 وَسُــنَّــتــه وَهِــيَ نُــور الــهُـدى

------

وَتَـاتِـي الــنَّـــتــائِــج خَــيــرَاً لَــنــا

 زِيـادَةَ مَـنْ بِـالــرَّســولَ اقــتَـدى

------

نَرى الدِّين فِي الغَربِ زادَ انتِشاراً

 عَلى الساحِر السِّحر سِحراً غَدى

------

بِــأفــعـالِـهِـمْ نَـحـنُ لا نُـلــقِـي بَـالاً

 فَــقَــدرُ الــنَّــبــيّ بَـعِـيـد الـمَـدى

------

عَــلَــيـكَ الــصَّــلاة وًمِـنّـا الـسَّـلامُ

 أبـــي وَبَـــنِــيَّ وَروحِـــي فِــــدا


أضيفت في 20-04-2017


ميلاد المصطفى

*********

أبـا الـقـاسِم السَّعْـدُ فيما بُعِثـْت

كَـشَـفْـتَ الضَّلالَ بـِنور ِالهُدى
------
لـَـناالفـَخْـرُ يا سَيِّدي أنـْتَ نوراً

هَـنِـيـئـاً لِـمَـنْ بِـالحَـبـيبِ اقتَدى
------
طـَبـيـب القـُلوبِ الدُنا تـَفـْتـَديك

أبــي ثـُــمَّ أمْـي وَرُوحـي فِــدا
------
شَـرُفْـنـا بـِـحَــمْـلِ لِـواءكَ إنْـــا

عَلى الـْعَهْدِ لـَسْنا نـَهابُ الرَّدى

------

يُـصَـلـي عَـلـَـيْـكَ الإلـهُ رَسوُلا

مُـنِـحْـتَ الشـَّـفـاعَـةَ يَـوْمَ النـِّـدا


أضيفت في 20-04-2017


أهل النخوة

******

عِنَد المَصاعِبْ تَجِدْأهلَ الشَّهامَةْحُضورْ

------

عـاشُوا شَـبـابَ الـبَـلَـدْ هُـمْ لِلمـوَدَّة جُسورْ

------

الـنَّخـوَةْ والمَـرجَلَةْ يا مَحلا ذاكَ الشُّعورْ

------

تَـسلَـمْ أيادي اللي يخدِمْ بِالـمَأثَرَةْ مَشكُورْ

------

اللهْ مـا أحـلـى الـوَفا عِـندَ الكِرامْ  مَذخُورْ


أضيفت في 20-04-2017


دعانا اللي أبد ما يغيب

******

دَعـانا اللي أبَدْ ما يغِـيبْ  ** إلَيهِ اللي الـتجا ما يخيبْ

يـفـوز اللـي إلـيـهِ قـريـبْ ** يـنـال الـفـوز والإحـسانْ

------

صـبـاح الـفـل وبـاقة وَردْ ** وأحــبـابي لِـقـاهم سَـعـدْ

أخـونـا اللـي لِـسـانه شَهدْ ** بِـبـستانه زُهور وألـوانْ

------

إلـهـي مـا يـشوف الشَّرْ ** ولا المكروه وسوء الضُـرْ

حَـيـاتَـهْ بِـالـسَّـعِـدْ تعـمُـرْ ** وقَــلـبَـهْ مِـلــؤُهُ الإيـمـانْ

------

عَـسى عُمرَهْ بِخير يطُولْ ** ورِزقَـهْ بِـالـفَضِلْ مَأمُـولْ

لِـسـانَـهْ بِـالنُّطُقْ مَعسُولْ ** يـزيـدَهْ بِـالـرِّضـا الرَّحمنْ

------

يـزيدَهْ فـي الحـيـاة رِفـعَـهْ **  ويَـعـطِـي لِلـوفـا دفـعَــهْ

مِـنَ ألألـطاف تكون نابعَةْ ** جميل الاعتذار يا اخوان

------

بِــفَــضـــلِ اللهِ والــمِــنَّــة ** إلـهـي رِضـاك والـجَـنَّــة

كَـــلامـــكَ رَبِّ لـي جُـنَّــةْ ** جَحِـيماً مِنْ لَظى النيرانْ


أضيفت في 20-04-2017


باسم الله خطاوينا

******

بـاسـم الله خـطــاويــنــا
** عــلـى الـنَّــبـي صلينا
جمعة شعبي جمعة خير
** عـالـمـحـبـة يـحـيـنــا
------
اهل الكرم واهل الجود
** بالـذكر الطيب محمود
اللي بـيـقـربـكم مسعود
** والــنــعــم بـاهـالـيـنــا
------
فلسطين مهجة القلب
** موقفنا من العودة صلب
ما يضيع وطنا بالسلب
** يـا وطـن عـايـش فينا
------
الـوطـن غــلاة الـروح
** نِـفـدي بـلـدنا بالروح
لليهودي غـير مسموح
** يـسـتـوطِـنْ باراضينا
------
للأقـصى شدو الرِحالْ
** يـبـقـى أسـيـراً مُـحالْ
درب من دروبِ الخَيالْ
** تــدوم لأعــاديــنـــا
------
خـلـي ايـدك عـالـزناد
** أشراف بدرب الجهاد
لِلـنـصِـر عـلى مـيعـاد
** يِـتـحَـقَّـــق أمـانـيـنــا
------
وحـدتـنـا هِـيَّ الأمَــلْ
** فِـيـهـا الـنَّصِرْ يُـكْـتَمَلْ
والـفُـرقَـة مِـنها العِلَلْ
** هِـي سَــبَــبْ مَـآسِـيـنـا
------
مِشْ في صالِحنا الخِصامْ
** الوضع يِفْضلْ قَتامْ
واجِــــبْ يــتـم الــوئـــام
** ونْــرَجِّــعْ تَـآخِـيـنـا
 

أضيفت في 20-04-2017


جيل العلم

******

جِيلٌ يُـشَـرِّفُـنـا عِـزٌّ يُـمَـجِّـدُنـا رَمُّـون مَـنْـبَـتـهــمْ

------

أبـنـائُـنـا بَـذلـوا بِـالـعِـلمِ وانشَغَلوا يا فَخْر عَزَّتهمْ

------

أحْـيَـوا لَـنـا أمَـلاً والعِـزُّ مُـكْـتَمِلاً قَدْ حُقَّ نُصْرَتَهُمْ

------

فَخْرُ الشَّباب لنا والمَجْدُ مَوْعِدُنا  والعلم مَرْتَعهمْ

------

أبْنائُناعَبَرُوا بِالعِلمِ وافتَخَرُوا خَيْرُ الوَصاةِ بِهِمْ

------

فَجْرُ العُلوِّ بَزَغْ جِـيـلٌ الرِّجالِ بَلَغْ والمَجْدُ مأرَبهمْ

------

هاماتُنا ارْتَفَعَتْ شَمْسٌ بِهِمْ سَطَعَتْ والمَجدُ مَطْلَبهمْ


أضيفت في 20-04-2017


العطف والاحترام

******

عَـطـف الـكَـبير عَالصَّغير واجِبْ

احـتِـرام الـصَّغـيـر لِلكَبـيرْ أوجَبْ

------

رَضَـعـنـاهـا وذي خَـيـرَ المَناقِـبْ

أفــلَــحْ مَــنْ بِـــاخــلاقَــهْ مُـهَـذَّبْ

------

أبَـدْ لا تِـقْـرَبْ دروبَ الـمَـعـايـِـبْ

خَلي التَّواصُلْ مِعَ الرَّحمن أقرَبْ

------

رَفِـيـق الـسُّـوءْ يُـرديـكَ المَـتاعِبْ

مِـنَ الأخـيـار دوم الـراي أصوَبْ

------

يُـوَرِّثـك الغَـضَـبْ كُـثرَ المصايِبْ

وَصـايـا المُصطَفى إياكْ تَغْـضَبْ

------

تَجَـمَّـلْ بِـالحِـلِـمْ نِـعــمَ المَـكـاسِـبْ

وحافِـظْ عَالصَّبِر لِلفَـرَجْ أنْسَبْ

------

حافِـظْ عَـالـصَّلاة ذا فَرضْ واجِبْ

أخـوك اللـي يـغيب  إياكْ تَغْتَبْ

------

لــنـا الـقُـرآن ذا دُسـتـور صـائِــبْ

كَــلام اللهِ يَـنـبـوعٌ لا يَــنـضَـبْ


أضيفت في 19-04-2017


الخوَّان

******

اللـي يـخـونَ الـوَطَـنْ عِــنـا انْكَـتَـبْ خَـوّانْ

------

أصــل الــنــذالــة بِــطَــبـعُــو لِلـعـدا عَـوّانْ

------

مَــنَ الــبَـشَــرْ مَـنْـبـوذْ والأهِـلْ والـخِــلانْ

------

نِـسِـي عَـلِـيـهْ فَـضلَ الوَطَنْ اللي بِهِ رَبْيانْ

------

دَمَّه انهَدَرْ اصْبَحْ ضَرَرْ هُو لَلخَطَرْ عُنّوانْ

------

واللـي ضَـمِـيـرهْ فَـسَـدْ مـا يِنْحِسِبْ انّسانْ

------

رَبِّـي يـطَـهِّـرْ هـالـبَـلَـدْ مِنْ كُلْ نَجِسْ فَتّانْ


أضيفت في 19-04-2017


السعادة

******

الـسَّـعـادة تـكونْ في بِيتَكْ بِايـدَكْ

بِـحُـسـنِ العِشْرَةْ والكِلمَةْ اللطِـيفَةْ

------

هَـنِـيال اللي  يعْرِفْ كِيف يعامِلْ

أَهِـلْ  بـيـتَـهْ بِـكُلْ خِصْلَةْ عَـفِـيفَةْ

------

الـكـلام الـزيـنْ مُـفـتـاحَ السَّعادَةْ

يـزيـل الـهَـم وافـعـالٍ سَـخِـيـفَــةْ

------

وراعـي البـيتْ بِالحُسنى يراعِي

أَهِــلْ بــيــتَــهْ ويــتْــوَدَّدْ ولـيـفَـةْ

------

تَـرى الـبَسمَهْ بِها تزُولَ المَشاكِلْ

وبِـالـحِـنِّــيَـهْ أوقــاتَــكْ ظَـرِيـفَـةْ

------

الـتِّـأنـي تـرْتِـجـي مِـنْها السَّلامَهْ

ورَدَّةْ فِعْلَكْ إصحى تكُونْ عَنِيفَةْ

------

وخَلي التَّقوى نُصْبَ العَينِ تُفْلِحْ

تـنـام اللـيـل عـالـفُـرشِ القَطِيفَةْ

------

بِـذي مـيـزات تَـمْـنَحكَ السَّعادَةْ

حَـيـاتَـكْ مِـنْ بَـلاويـهـا  نَظِيفَةْ


أضيفت في 19-04-2017


الـدَّهْــرُ يَــوْمـانِ

******

الـدَّهْــرُ يَــوْمـانِ يَــومٌ بـاسِـمٌ فَــرِحٌ

يَــوْمٌ كَــئِــيـبٌ لِـحـالِ قَــدْ تُـوافَــيــهِ

------

يَـوْمٌ تُـضـافُ بِـهِ الأعْـمـالُ أحْـسَنُها

يَـومٌ بِـهِ الغَـمُّ , خِـلٌّ سَـوفَ تَـرثِـيهِ

------

يَـوْمٌ إلَـيْـكَ يُـسـاقُ الـرِّزْق مِنْ وَسَعِ

يَـوْمُ بِـهِ الـمـالُ إنْـقـاصٌ يُـجـافِــيـهِ

------

مَـن يَـتَّـقِيهِ حـَلالُ الـرِّزْق يَـضْـمَنُهُ

مِـنْ كُلِّ ضِيقٍ خُروجٌ سَوْفَ يُعْطِيهِ

------

أسِّـسْ لِـنَـفْـسِـكَ ظِـلاً تَـسْـتَـظِـلُّ بِـهِ

يَـوْمَ الـحِـسـابِ رَصِـيـداً قَـدْ تُـلاقِيهِ

------

دارٌ بَـنَـيْتَ عَـلى الـتَّـقوى سَتَسْكُنُها

دارٌ بَنَيْتَ عَلى غِشٍّ سَتُرْدِيهِ

------

إنَّ الــرِّضـا بِــقَــضـاءِ اللهِ مَـكْرُمَة

والسُّخْطُ وِزْرٌ جَـزاءً سَوفَ تَجْـنِيهِ
 


أضيفت في 19-04-2017


العشرة الزوجية

******

ما بين الزوج والزوجة حَلال العِـشـق والعِشرَهْ

------

رِبـاط مـقَـدَّسْ مـوَثَّـقْ عَـلـى حُسنِ الـوَفـا أجْـرَهْ

------

ما ظَـني العاشِـقْ بيِكْرَهْ ولِلمحبوبِ يـطـيعْ أمرَهْ

------

إذا تَــمَّ الــوِفــاق أثـمَـرْحَـيـاةً مـا بِـهـا عَــثْــرَهْ

------

عَليها الطاعَةْ لا تخالِفْ شَـرِعْ رَبِّي ولا تضُـرَّهْ

------

لها حَـقّ العَـطِفْ واللينْ ويحُـرُسْها كَما  الـدُرَّهْ

------

وَكُــلٌّ يَـعْــرِفَ الـواجِـبْ وَيِــتْــنـازَلْ إذا غَــرَّهْ

------

يدوم إلها حَبيبَ الرُوحْ وهي عِنْدَه العُمُرْزَهْرَهْ

------

وعِـيـشِـتْـهُمْ هِنا وسرور سِعادَهْ تظَلّ مُخْضَرَّهْ


 

 

  .